Zoek frequenties

Luister ook naar:

Radio 10 op Facebook

De grootste hits allertijden

Terug in the ether!

TALPA RADIO PRIVACY POLICY

1. Algemeen
Radio Newco B.V., handelend onder de naam Talpa Radio (hierna: “ Talpa Radio”), respecteert jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Talpa Radio is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Talpa Radio is gevestigd aan Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@talparadio.nl.

2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Talpa Radio, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 18 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Talpa Radio verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Talpa Radio kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je talenten en interesses of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites of apps verstrekt. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde bezoekgegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Doeleinden
Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om je de diensten, producten en/of informatie van Talpa Radio (al dan niet via onze websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • opdat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
  • om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Talpa Radio, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
  • om je gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
  • om je (elektronische) commerciële boodschappen van Talpa Radio toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa Radio adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.;
  • om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden en waarmee Talpa Radio een Bewerkersovereenkomst heeft afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze Privacy Policy na te leven. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die met jouw toestemmingzijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze websites, apps, producten of diensten (waaronder deelname aan een programma).

5. Derden
Wij kunnen jouw gegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa Radio adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien je daarvoor voorafgaand jouw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

6. Beveiliging
Talpa Radio heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Links naar websites van anderen
Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en verwijzen hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Radio heeft daar geen invloed op.

Laatste update: 9 januari 2017

Download hier de Privacy Policy